Μέχρι να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη από την ΔΕΘ δεν θα υπάρχουν Έλληνες! Το 74% των Ελλήνων σήμερα απλά επιβιώνουν...

Η επεκτατική πολιτική που ακολούθησε ο Κωστάκης (Καραμανλής), έφερε τον Γιωργάκη και μετά το ΔΝΤ.


Ωστόσο, οι εποχές του 2005-2008 ήταν σαφώς καλύτερες από ότι σήμερα.

Το χρέος ήταν χαμηλό και δεν υπήρχε φτώχεια, όπως σήμερα: Έρευνες της ΕΕ, αποδεικνύουν ότι, το ποσοστό «ατόμων που βιώνουν σοβαρή υλική στέρηση» είναι 16,7% στην Ελλάδα, με μέσο όρο 5,9% στην ΕΕ, ενώ επίσης τα «άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι 14,6% στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι μόλις 8,8%.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2020.
Περίπου το 74% των Ελλήνων απλά τα βγάζουν πέρα.
Έρευνα ΙΟΒΕ, Ιούνιος 2021.0 Σχόλια