Το δημόσιο πληρώνει 70€ την ώρα για υπηρεσίες που η εταιρία προσφέρει με 28€

  


Και νέες απευθείας αναθέσεις του ΑΔΜΗΕ, αυτή τη φορά ύψους 563.000 €, στην ΕΞΥΠΠ Προστασία για γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

Οι δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή οι δαπάνες των κρατικών χρημάτων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Οι βασικές αρχές είναι ότι η διαδικασία πρέπει να είναι διαφανής και value for money. Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει για το τι θέλει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Στο πλαίσιο της πανδημίας δόθηκε επιπλέον ευελιξία σε κάποιους κανόνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει «πάσο ελευθέρας», ούτε χαλαρότητα με το δημόσιο χρήμα χωρίς έλεγχο.

Όσοι επιδιώκουν να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες πρέπει να αποδείξουν ότι πράγματι τα έχουν ανάγκη και να αποδεχτούν την πληρέστερη και πιο συμφέρουσα προσφορά. Αν αντί της δέουσας επιμέλειας επιλέγεται η σπατάλη με αφορμή το «μαγικό» χρήμα της πανδημίας, οι συνέπειες για τους πολίτες είναι τεράστιες, ειδικά στην Ελλάδα που είναι αναγκασμένη να ξεπληρώνει ακόμα και σήμερα το κάθε ευρώ με αιματηρά μνημονιακά προαπαιτούμενα.

Η «δημοκρατία» συνεχίζει και σήμερα την έρευνά της για τις ακατανόητες απευθείας αναθέσεις του ΑΔΜΗΕ εν μέσω πανδημικής κρίσης, με σωρεία ερωτημάτων -αναπάντητων προς το παρόν- να προκύπτουν πια καθημερινά.

Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα φαίνεται από τις δημοσιευμένες συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ να έχουν δοθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τον ΑΔΜΗΕ σε μία συγκεκριμένη εταιρία που παρείχε ιατρικό προσωπικό. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πανδημίας, στις 6 Απριλίου 2020, κατατίθεται αίτημα για απευθείας ανάθεση 1. Υπηρεσιών ιατρών εργασίας από την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. σε εργασιακούς χώρους του ΑΔΜΗΕ σε πέντε περιοχές, συνολικής διάρκειας απασχόλησης 128 ωρών για τρεις μήνες, αντί του ποσού των 5.376 ευρώ και 2. Ιατρών εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, πάλι από την ΕΞΥΠΠ, σε εργασιακούς χώρους συνολικής διάρκειας απασχόλησης 800 ωρών για 25 ημέρες αντί 59.200 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για το πρώτο σκέλος υπάρχει νομική υποχρέωση για παρουσία Ιατρών Εργασίας.

Στην ανωτέρω έγκριση αναφέρεται ως αιτιολόγηση της ανάγκης «εξαιτίας των έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διάδοσης και εξάπλωσης του κορονοϊού».

Οπως σημειώνεται, για τις συνολικά 800 ώρες απασχόλησης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, το κόστος για τις υπηρεσίες αυτές ανέρχεται σε 74 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης.

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ από 11.03.2020 έως 11.06.2020, με συνολική αξία σύμβασης 64.576 ευρώ. Με συμπληρωματική σύμβαση στις 5.5.2020 συμφωνήθηκε η «χρονική επέκταση της προηγούμενης σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 11 επιπλέον εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και τις 06.05.2020 με ταυτόχρονη επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 29.304 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (396 x 74 €/ ώρα απασχόλησης)». Έτσι το συνολικό κόστος, μαζί με την επέκταση κατά 71 ώρες για τους ιατρούς εργασίας, ανήλθε σε 96.862 ευρώ.

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης για τον κορονοϊό, νομιμοποιείται ο ΑΔΜΗΕ για την εν λόγω απευθείας ανάθεση. Κι αυτό, με δεδομένο ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι αναθέτων φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Ενέργειας και όχι από τα υπουργεία που αναφέρονται στις σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τις ημερομηνίες κι αν είναι μέσα στα όρια του επιτρεπτού η ανωτέρω σύμβαση να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία 16.3.2020, αλλά να τίθεται σε ισχύ από 11.3.2020, ενώ το στέλεχος του ΑΔΜΗΕ που υπογράφει φέρεται να ενεργεί δυνάμει τής από 12.4.2020 έγκρισης. Δηλαδή, η παροχή των υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων άρχισε στις 11.3.2020, πριν καν εγκριθεί και συμβασιοποιηθεί;

Μία παράμετρος ακόμα έχει να κάνει με την αιτιολόγηση ανάγκης που υπογράφηκε στις 12 Απριλίου! Συμπεραίνεται, δηλαδή, από τον ΑΔΜΗΕ ότι λόγω πανδημίας «κρίνεται απολύτως απαραίτητη και η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ενημέρωσης από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

Και ότι «συνάγεται η αναγκαιότητα της άμεσης κάλυψης των σχετικών αναγκών και προτείνεται η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών στην εταιρεία “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ κ’ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ’ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο “ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.”, η οποία, βάσει της τελευταίας σύμβασης παρείχε στον ΑΔΜΗΕ υπηρεσίες ιατρών εργασίας και η συνεργασία υπήρξε απόλυτα ικανοποιητική, έχει δε τη δυνατότητα να παράσχει άμεσα και τη σχετική υπηρεσία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

Στις 11.5.2020 υπάρχει νέο αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για παροχή υπηρεσιών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για 1.800 ώρες αντί 70 ευρώ την ώρα (126.000 ευρώ), με δυνατότητα προαίρεσης 50% για 900 ώρες (63.000 ευρώ). Ξανά με απευθείας ανάθεση στην ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε.

Στις 29.5.2020 ο ΑΔΜΗΕ δίνει έγκριση επειδή «η εταιρεία “ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.” καλύπτει επί μακρόν τον ΑΔΜΗΕ σε επίπεδο ιατρών εργασίας και εξαιτίας της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα του ΑΔΜΗΕ και κάλυψε την ανάγκη και για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ανά την Ελλάδα».

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για γιατρούς εργασίας, αλλά για γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (!) που έδιναν συμβουλευτική παρουσία στους εργασιακούς χώρους αποκλειστικά για τον Covid. Σημειώνει δε ότι «με την από 7.5.2020 προσφορά της η εταιρία “ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.” παρείχε έκπτωση επί του ανά ώρα κόστους απασχόλησης (70€/ώρα) συγκριτικά με το κόστος της σύμβασης ΔΕΑ-99743 (74 €/ώρα)».

Στις 19.6.2020 η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από 8.5.2020 και ισχύ έως 16.7.2020 αντί 126.000 ευρώ. Πώς, όμως, εξηγείται το γεγονός ότι η σύμβαση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία 19.6.2020 αλλά παρ’ όλα αυτά έχει ενεργοποιηθεί από 8.5.2020;

Στις 4.9.2020, συμπληρωματικά, συμφωνείται «η χρονική επέκταση της σύμβασης σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και τις 20.8.2020» καθώς και «η επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 63.000 ευρώ (900 ώρες x 70 €/ώρα απασχόλησης)», με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται σε 189.000 ευρώ. Στις 22.9.2020 υπάρχει αίτημα, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, για απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από την ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. συνολικής διάρκειας απασχόλησης 1.800 ωρών για 50 ημέρες, για 4 ώρες/ημέρα ανά εγκατάσταση, με προϋπολογισμό στις 126.000 ευρώ.

Αιτιολογία είναι η ίδια με τις προηγούμενες, ενώ αυτή τη φορά αναφέρεται ότι εγκρίνεται: «Η αναδρομική ισχύς της σύμβασης από 21.8.2020». Σε άλλο σημείο αναγράφεται ότι: «Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 21.8.2020 και ισχύει έως 30.10.2020».

Συνολική αξία σύμβασης στα 126.000, με κόστος ανά ώρα απασχόλησης στα 70 ευρώ. Εγκρίθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στις 7.10.2020. Στη σύμβαση η ηλεκτρονική υπογραφή έχει ημερομηνία 9.11.2020.

Ρεπορτάζ Β. Γαλούπης

0 Σχόλια