Η πληροφορική - τεχνολογία στους "κερδισμένους" και το 2023

 
 

Ο κλάδος της πληροφορικής και της τεχνολογίας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και το 2023. Αυτό είναι, μεταξύ άλλων, το συμπέρασμα πρόσφατης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία συμπεριλαμβάνει τον κλάδο της ΤΠΕ στους πλέον αναπτυσσόμενους.


"Κατασκευές και πληροφορική αναμένεται να ξεχωρίσουν θετικά, επιτυγχάνοντας διψήφιο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης - σε πραγματικούς όρους - καθώς επιταχύνεται η υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων εν μέρει συνδεδεμένων με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης", διαπιστώνει η μελέτη.

Οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι, το 2023, αναμένεται να συνεχιστεί η πορεία σύγκλισης του εγχώριου επιχειρείν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - σε όρους δομής εταιρικού τομέα - με ελαφριά ενίσχυση μεριδίων σε κατασκευές και ΤΠΕ.
 
"Μετά την ευρεία άνοδο φέτος σε όλο το φάσμα του επιχειρείν, το 2023 θα είναι η χρονιά των υποδομών και της πληροφορικής", υπογραμμίζεται.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η δυναμική πορεία του εγχώριου επιχειρείν, κατά το 3ο τρίμηνο, αντικατοπτρίστηκε σε ανοδικό μερίδιο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Συνοδεύτηκε από υψηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (κερδοφορία, απασχόληση, επενδύσεις, χρηματοδότηση), με αποτέλεσμα το επιχειρείν να αναχθεί σε βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομία συνολικά (με το επιχειρηματικό ΑΕΠ 14% υψηλότερο του 2019 κατά το 9μηνο του έτους).

Εμβαθύνοντας σε κλαδικό επίπεδο, η έκθεση διαπιστώνει ότι η επιτάχυνση των πωλήσεων σε σταθερές τιμές ήταν εμφανής σε όλο το φάσμα των ευρέων τομέων της οικονομίας, ενώ παράλληλα όλοι σχεδόν οι επιμέρους κλάδοι έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις του 2019.

Ειδικότερα, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους, οι κατασκευές σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση όγκου δραστηριότητας (27% υψηλότερα του 2019), με δυναμική πορεία κυρίως στα κτίρια, ενώ σχετικά πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται στον κλάδο εμπορίου.

Στη βιομηχανία, θετικά ξεχωρίζουν τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις υπηρεσίες ξεχωρίζει η ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία επιβεβαιώνεται από την ισχυρή πορεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, του R&D και της πληροφορικής, με όγκους πωλήσεων της τάξης του 19% - 21% υψηλότερους του 2019.

Έντονες πληθωριστικές επιδράσεις εμφανίζουν οι κλάδοι βιομηχανίας και χονδρικού εμπορίου, λόγω υψηλής εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες (αύξηση τιμών εισαγωγών της τάξης του 30%).

Η μεγάλη "ευκαιρία" για τον κλάδο


Γενικότερα, οι εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν σημαντικό κατάλογο ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας που θα αναβαθμίσουν κρίσιμους τομείς, όπως υγεία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με την πρόθεση του ιδιωτικού τομέα να προχωρήσει στη ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, κάνοντας χρήση και του προγράμματος του ΕΣΠΑ "Ψηφιακός Μετασχηματισμός", ύψους 913 εκατ. ευρώ, έχουν οδηγήσει τον κλάδο, εκτός των άλλων, σε ένα μπαράζ εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά και επέκτασης στο εξωτερικό.

Όπως σχολιάζουν στελέχη της εγχώριας αγοράς τεχνολογίας και πληροφορικής, "τα ανωτέρω έργα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, με τις εταιρείες του κλάδου να χρειάζεται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και αποτελεσματικότητα", καθώς είναι εμφανής η έλλειψη προσωπικού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, στην Ελλάδα δύναται να δημοπρατηθούν και, έως το 2026, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σχεδόν 6 – 6,5 δισ. ευρώ, καθώς είναι σαφής η κατεύθυνση της ΕΕ για την επίτευξη "ψηφιακού άλματος".

0 Σχόλια