Πληροφορική και τεχνολογία κάλυψαν τα προβλήματα της οικονομικής κρίσηςΟι κλάδοι πληροφορικής και τεχνολογίας ευρύτερα έχουν κάνει άλματα στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, με καθοριστικό ρόλο πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Κράτους και των ελληνικών επιχειρήσεων.


Οι κινήσεις πάνω σε θέματα IT του ελληνικού κράτους αλλά και ενίσχυσης του ανθρώπινου προσωπικού σε επιχειρήσεις είναι αισθητά αυξημένες. 

Ουσιαστικά, ένα κράτος που ήταν τεχνολογικά υποβαθμισμένο μέχρι το 2012-2013 (ακολουθούσε ακόμη πρωτόκολλα δεκαετίας ’80) κατάφερε να κλείσει το χάσμα με τα αναπτυγμένα κράτη της Ε.Ε.

Επίσης, προσπαθεί να καλύψει μέρος από την απώλεια των επιστημόνων τεχνολογίας που έφυγαν κατά την περίοδο της 10ετούς οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό. Η πανδημία λειτούργησε καταλυτικά προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους και επιτάχυνε τα βήματα σύγκλισης με τα αναπτυγμένα κράτη.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης της IT στην Ελλάδα, θα στηριχθεί κυρίως στην χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσα από το Greece 2.0 και θα προωθηθεί με ειδικά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα και δημιουργία «θερμοκοιτίδων] για νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα σε ειδικά hubs σε συνεργασία με δήμους, πανεπιστήμια και ΤΕΙ, κατά τα πρότυπα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Αμερικής.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της μελέτης που έκανε η Deloitte για τον ΣΕΠΕ, η αναπτυξιακή δυναμική της ψηφιακής βιομηχανίας για τη χώρα έχει επισπευσθεί, προσδοκώντας η Ελλάδα να ανακάμψει πλήρως μέχρι το 2025, επανερχόμενη στο επίπεδο που βρισκόταν πριν την τεράστια δεκαετή κρίση.

O ΣΕΠΕ ευελπιστεί μάλιστα, σύντομα, να βρεθούμε ως χώρα, πάλι στην 4η θέση διεθνώς, σύμφωνα με το World Economic Forum, στη διαθεσιμότητα μηχανικών και επιστημόνων τεχνολογίας, θέση, την οποίαν κατείχαμε το 2007, πριν την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, το αποτύπωμα του Συνδέσμου και του κλάδου συνεχίζει να επεκτείνεται, επιβεβαιώνοντας τον καταλυτικό ρόλο του κλάδου για τη χώρα. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι a priori ο κοινός παρονομαστής, βασικός πυλώνας ανάπτυξης και ευημερίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΕ, παρουσιάστηκε ο ετήσιος απολογισμός, με αναφορά στις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος με φορείς της Πολιτείας και της αγοράς, αλλά και τη δυναμική του παρουσία μέσω της ενεργής συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις, που σχετίζονται με θέματα της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και μέσω της κατάθεσης προτάσεων για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, όπως η συνεργασία με:το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την ανάπτυξη των δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της δράσης για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ICT4Growth,

  • το Υπουργείο Παιδείας και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης Ψηφιακή Μέριμνα Ι για την παροχή εξοπλισμού στους μαθητές και φοιτητές των Δημόσιων σχολείων και σχολών και της δράσης Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ, με την παροχή εξοπλισμού σε καθηγητές της Δημόσιας και Ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  • το Υπουργείο Ανάπτυξης για το νέο Αναπτυξιακό νόμο,
  • το Υπουργείο Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την υλοποίηση και την επίλυση καίριων ζητημάτων για την εφαρμογή του myData, ένα από τα σημαντικότερα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Φορολογικής Διοίκησης,
  • το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το σχεδιασμό και τη βέλτιστη υλοποίηση του σημαντικού προγράμματος Ανακύκλωσης “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”,
  • το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την ψηφιακή αυτοδιοίκηση του 2030, ένα σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε σύγχρονους ”’Έξυπνους“ Δήμους αλλά και με
  • την Ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, συνεχίζοντας την αδιάκοπη προσπάθεια επίλυσης του κρίσιμου, για τον ΣΕΠΕ και τις επιχειρήσεις-μέλη του, ζητήματος των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε και στο επίκαιρο και ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας. Ο ΣΕΠΕ δραστηριοποιείται ήδη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία στην κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων σε εξειδικευμένους τομείς, τους οποίους χρειάζονται οι επιχειρήσεις σήμερα, για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, συνοδευόμενες και από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε απόλυτη ταύτιση πως τώρα είναι η ευκαιρία, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κ.α.), να σχεδιαστούν δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης εξειδικευμένες και παραμετροποιημένες, βάσει των κριτηρίων και των αναγκών της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

0 Σχόλια