Τα μονοπάτια σταδιοδρομίας για κάποιον με σπουδές στην Πληροφορική

 
  

Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, σήμερα η πληροφορική είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής τομέας και τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με αυτόν πολύ περιζήτητα. 


Μάλιστα, όσο η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, επηρεάζοντας όλο και πιο πολύ κάθε τομέα της ζωής μας, τόσο μεγαλύτερη ζήτηση θα υπάρχει για εξειδικευμένους επαγγελματίες πληροφορικής.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε ποιά είναι τα μονοπάτια επαγγελματικής σταδιοδρομίας που μπορεί να ακολουθήσει ένας απόφοιτος πληροφορικής, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Ας τα δούμε!

Διαχειριστής συστημάτων πληροφόρησης


Ένα από τα επαγγέλματα που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι τελειώνουν σχολές πληροφορικής είναι αυτό του διαχειριστή συστημάτων πληροφόρησης. Ο ρόλος του επαγγελματία αυτού σε μία επιχείρηση είναι να εξασφαλίζει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και να επιβλέπει την εγκατάσταση των υποδομών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών). Έχει το καθήκον να εξασφαλίζει ότι όλα τα εφεδρικά συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά και ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση σε αυτά από τους χρήστες, παρέχοντας παράλληλα την κατάλληλη υποστήριξη.

Προγραμματιστής ιστού (Web developer)


Το επάγγελμα του προγραμματιστή είναι ένα από το πιο συνήθη και διαδεδομένα για τους απόφοιτους της πληροφορικής. Στη σημερινή εποχή μάλιστα, που κάθε επιχείρηση έχει digital παρουσία, είναι απαραίτητο να συνεργάζεται με προγραμματιστές που αναλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδων, αλλά και την ψηφιοποίηση των διάφορων διαδικασιών. Ένας προγραμματιστής συνδυάζει γνώσεις σχεδιασμού και development για να δημιουργήσει ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας παράλληλα κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Ο web developer μπορεί να είναι front end developer, δηλαδή να ασχολείται με τον προγραμματισμό σε front end επίπεδο ή back end developer, δηλαδή να ασχολείται με τη δημιουργία plug ins σε back end επίπεδο.

Σύμβουλος ασφαλείας


Ο σύμβουλος ασφαλείας, ο οποίος ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, γίνεται όλο και πιο απαραίτητος στις σημερινές επιχειρήσεις και οργανισμούς, αφού η ψηφιακή ασφάλεια γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ο επαγγελματίας αυτός ασχολείται με την αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια δεδομένων, καθώς και με την αποκατάσταση των συστημάτων μετά από παραβιάσεις. Ένας σύμβουλος ασφαλείας εξασφαλίζει ότι τα πρωτόκολλα ασφάλειας της επιχείρησης ακολουθούνται και είναι αποτελεσματικά, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από ψηφιακές απειλές.

Επιστήμονας δεδομένων (Data scientist)


Ένας Data scientist ασχολείται με τη μετατροπή του τεράστιου όγκου δεδομένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο σε χρήσιμες πληροφορίες, με σκοπό να εξάγει αποτελέσματα που θα τον οδηγήσουν στο να καταλήξει σε συμπεράσματα. Συνδυάζοντας γνώσεις από διάφορες επιστήμες και αντικείμενα, όπως η στατιστική, τα μαθηματικά, η επιχειρησιακή έρευνα και η επιστήμη των υπολογιστών, προσπαθεί να επιλύσει σύνθετα προβλήματα, να κατανοήσει δεδομένα, να εντοπίσει μοτίβα και να δημιουργήσει προγράμματα που θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων μιας επιχείρησης.

Διαχειριστής βάσης δεδομένων


Ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων (database administrator) έχει ως κεντρικό ρόλο να εξασφαλίζει ότι οι βάσεις δεδομένων λειτουργούν σωστά, αλλά και ότι τα δεδομένα παραμένουν διαθέσιμα, ασφαλή και υπάρχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. Στα καθημερινά του καθήκοντα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και υλοποίηση βάσεων δεδομένων, η παρακολούθηση της απόδοσης των βάσεων δεδομένων, η εκπαίδευση των χρηστών, και η πραγματοποίηση αξιολογήσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων. Παράλληλα, ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν, αλλά και να συνεργάζεται με τους προγραμματιστές της εταιρείας.

Μηχανικός λογισμικού (Software engineer)


Ο μηχανικός λογισμικού ασχολείται με τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συντήρηση συστημάτων λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, ο επαγγελματίας αυτός, θα πρέπει να ορίσει τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες που θα πρέπει να έχει το λογισμικό, να το σχεδιάσει, να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, αλλά και να εξασφαλίσει την εύρρυθμη λειτουργία του. Ένας μηχανικός λογισμικού, θα πρέπει να έχει καλή γνώση διάφορων γλωσσών προγραμματισμού, αλλά και οργανωτικές ικανότητες, ώστε να μπορεί να διασπά το κάθε project σε κομμάτια και να αναθέτει το καθένα από αυτά στο κατάλληλο μέλος της ομάδας.

Οι απόφοιτοι των σχολών πληροφορικής έχουν αμέτρητες επιλογές όσον αφορά στην καριέρα που θα ακολουθήσουν, αφού η τεχνολογία κάνει συνεχώς άλματα, καθιστώντας απαραίτητη την ύπαρξη εξειδικευμένων επαγγελματιών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όσοι σπουδάζουν πληροφορική να εξερευνούν τις επιλογές τους, ώστε να βρουν τι είναι αυτό με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν και να το ακολουθήσουν!

0 Σχόλια